Index of /galaxy/


../
اثر لکه رنگ ها در تشخیص فل..> 31-Oct-2019 11:42      12352848
اصول گنج یابی در فلزیاب تص..> 31-Oct-2019 11:42      12209061
انالیز تصاویر و تشخیص اهد..> 31-Oct-2019 11:37       2978723
ایجاد تغییرات در نرم افزا..> 31-Oct-2019 11:39       7919486
تابش بیشتر لکه رنگ پس زمین..> 31-Oct-2019 11:43      11703435
تجربه فیلتر بعد از تصویر د..> 31-Oct-2019 11:42      11908757
ترکیب شکل رنگ در فلزیاب تص..> 31-Oct-2019 11:45      12568681
تشخیص آلیاژ در فلزیاب تصو..> 31-Oct-2019 11:39       2615393
تشخیص تغییرات تصویر در فل..> 31-Oct-2019 11:39       3094441
تشخیص تنظیمات دقیق تفکیک ..> 31-Oct-2019 11:46       9237162
تشخیص طبقه اهداف در برنام..> 31-Oct-2019 11:43       2564329
تشخیص فشار نیرو در فلزیاب ..> 31-Oct-2019 11:47      11879194
تشخیص منابع ترکیبی از هدف ..> 31-Oct-2019 11:47      12478773
تشخیص نوع لکه رنگ در فیلتر..> 31-Oct-2019 11:47      11760004
تشخیص نوع لکه رنگ در فیلتر..> 31-Oct-2019 11:48      11760004
تشخیص هدف اصلی با تغییر طب..> 31-Oct-2019 11:49      12267199
تصاویر اخطار به آلیاژ یا ه..> 31-Oct-2019 11:50      11430876
تصاویر متفاوت از یک نقطه د..> 31-Oct-2019 11:52      12401664
تصاویر نزدیک به هم در یک ن..> 31-Oct-2019 11:53      12375316
تصاویر یک شکل در فلزیاب تص..> 31-Oct-2019 11:54      11433883
تصاویر یک شکل در فلزیاب تص..> 31-Oct-2019 11:56      11433883
تناقض در تنظیمات فلزیاب ت..> 31-Oct-2019 11:57      11615518
تنظیمات قبل و بعد از تصویر..> 31-Oct-2019 11:56      12715872
تنظیمات قبل و بعد از تصویر..> 31-Oct-2019 11:56       9069116
توان کاربر در برنامه فلزی..> 31-Oct-2019 11:57      12164025
خطوط خالی در لکه رنگ در بر..> 31-Oct-2019 11:57      12234494
دلیل عدم موفقیت در کار با ..> 31-Oct-2019 11:59      11724038
رفع اهداف هم گن و هم شکل در..> 31-Oct-2019 12:01      12579264
رنگ یک دست تغیر رنگ در برن..> 31-Oct-2019 11:59      12111913
روش آشنایی با کار نرم افزا..> 31-Oct-2019 12:00      12326886
شرایط کار فلزیاب تصویری د..> 31-Oct-2019 12:00      12253056
شکل لکه رنگ متداول در فلزی..> 31-Oct-2019 12:01      12102429
شکل لکه رنگ مربوط به هدف د..> 31-Oct-2019 12:01      11531945
طراحی مدار فلزیاب تصویری.mp4 31-Oct-2019 12:00       2443984
عامل سه بعدی نمودن در برنا..> 31-Oct-2019 12:02      12724783
فلزات شبیه هم در فلزیاب تص..> 31-Oct-2019 12:03      11903196
فلزیاب تصویری تضمین کار ط..> 31-Oct-2019 12:03      11866958
فیلتر بعد از تصویرگیری در ..> 31-Oct-2019 12:04      14458661
فیلتر بعد از تصویرگیری در..> 31-Oct-2019 12:04      12016320
فیلتر بعد از تصویرگیری در..> 31-Oct-2019 12:05      12016320
فیلتر و انالیز لکه رنگ منظ..> 31-Oct-2019 12:04       2563207
فیلتر یا انالیز متفاوت بر..> 31-Oct-2019 12:06      11168283
قابلیت برنامه جدید در نرم ..> 31-Oct-2019 12:06      11872628
قابلیت تشخیص تغییر در تنظ..> 31-Oct-2019 12:06      12727571
لکه رنگ هدف تمرین صحنه کار..> 31-Oct-2019 12:07      12013952
منابع دیگر به جای هدف مورد..> 31-Oct-2019 12:07      12043084
موفقیت در کار با فلزیاب تص..> 31-Oct-2019 12:07      11602449
نرم افزار فلزیاب های تصوی..> 31-Oct-2019 12:22      88146791